AKTUALNOŚCI

[Zaprosili nas] Krzysztof Wawrzyniak 1954-2016

2017-10-30

[Zaprosili nas] Krzysztof Wawrzyniak 1954-2016

JM. Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prof. dr hab. Jolanta RudzkaHabisiak ma zaszczyt zaprosić na uroczyste zakończenie wystawy Krzysztof Wawrzyniak,które odbędzie się 10 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 w Galerii Kobro(II p. budynek główny ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121).

Wystawa będzie czynna od 27 października do 10 listopada 2017 roku.W ostatnim dniu wystawy zaprezentowany zostanie retrospektywny katalog grafik i rysunków Krzysztofa Wawrzyniaka.

 

(.....)

Krzysztof Wawrzyniak urodził się 10 września 1954 roku w Łasku, zmarł 13 października 2016 roku w Łodzi. W 1974 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1974–1979 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięk­nych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) na Wydziale Grafiki. Dyplom, zrealizowany w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego, obronił w 1979 roku.

Od 1983 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Ma­larstwa, a od 1998 roku – Pracownią Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W 2001 roku, po nada­niu tytułu profesora sztuk plastycznych, objął stanowisko profesora zwyczaj­nego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W latach 2006–2015 pięciokrotnie prowadził Międzynarodowe Sympo­zjum Graficzne dla studentów ASP w Łodzi w Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS w Urbino. Był kuratorem wielu wystaw grafiki, m.in. wystawy „Drogi Grafiki Współczesnej – z Łodzi do Urbino”, która miała miejsce w 2005 roku w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w Museo della Stam­pa w Soncino oraz w Casa Natale di Raffaello w Urbino. Był kuratorem licz­nych wystaw prac studentów, m.in. „Urbino z Wiszącego Ogrodu” w Galerii Miejskiej w Łodzi (2007), „Rape of Europe – symultaniczna wystawa grafiki w Łodzi, Lizbonie Utrechcie i Barcelonie” (2013) oraz „Rhinos are coming – symultaniczna wystawa grafiki w Łodzi, Lizbonie, Porto Allegre i Cape Town” (2014). W 2013 roku uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Graficz­nej „Rape of Europe” na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Lizbonie.

W latach 2013–2015 trzykrotnie prowadził kurs technik wklęsłodruko­wych w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Arty­stycznej (PATA) w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Krzysztof Wawrzyniak był członkiem Międzynarodowego Stowarzysze­nia Artystów Drzeworytniczych XYLON z siedzibą w Szwajcarii oraz człon­kiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Od 1979 roku wziął udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, środo­wiskowych, prezentacjach sztuki polskiej zagranicą oraz w wystawach mię­dzynarodowych, między innymi w Łodzi, Cul-des-Sarts, Couvin, Winterthur, Krakowie, Katowicach, Kanagawie, Tama i Tokio. Był także autorem ponad 20 wystaw indywidualnych.

Uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. I nagrodą Inter­grafia 1986 w Katowicach; nagrodą na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1991); nagrodą na 1. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.

Jego prace znajdują się w wielu prestiżowych zbiorach, m.in. w Łodzi, Krakowie, Cul-des-Sarts w Couvin, Londynie, Wiedniu i Chicago.(.....)

 

(.....)

Grafiki Krzysztofa Wawrzyniaka kumulują swoisty, wielowątkowy przekaz. Za pomocą wypracowanego przez lata języka grafiki wyrażane są nie tylko problemy wynikające z formalnego ładu, ale także dyskretnie wskazywane jest miejsce artysty we współczesności. Znaczące cykle prac jak "Tajemnica Wielkanocna", "Dom", "Czarne skrzynie", "Magiczne pole świadomości", "Emblematy", "Emigracje wewnętrzne", "Agresje", "Zgodne z naturą rzeczy" czy "Przedmioty codziennej kontemplacji" pokazują niezwykle intensywny, specyficzny tylko dla Niego kontakt ze światem zewnętrznym. Ten, jakby można było go nazwać, graficzny komentarz pozbawiony jest jakiejkolwiek dosłowności, zawsze natomiast jest przefiltrowany wewnętrzną energią i umiejętnością powoływania kształtów - figur wieloznacznych. Treściowy przekaz jest niezwykle szczerą i sugestywną odpowiedzią na pytania dotyczące sensu i kierunku działań twórczych.

Praca twórcza Krzysztofa Wawrzyniaka nierozłącznie związana była z trudem osiągnięcia mistrzostwa. Jednak dążenie do mistrzostwa potrzebne było nie do wytworzenia arcydzieła, nie było więc, jak się wydaje, problemem estetycznym, natomiast było na pewno wyzwaniem etycznym. Jego etyka artysty i człowieka wiązała się z przeświadczeniem o możliwości osiągnięcia harmonii z samym sobą, tylko pracując po mistrzowsku, czyli ciągle w zgodzie z zasadami.

Przyglądając się uważnie dokonaniom Krzysztofa Wawrzyniaka, natrafiamy na trudność jednoznacznej kwalifikacji Jego sztuki do jakiegoś wyrazistego estetycznego nurtu. Trudno podjąć decyzję, czy zaliczyć ją do sztuki świadomego ograniczania, czy też do nurtu sztuki, w którym artyści dążyli do zindywidualizowanej poprzez wypracowany styl ekspresji przeżyć?

Pomimo że artysta niezwykle precyzyjnie określał granice stosowanych przez siebie środków artystycznych, to chyba jednak dar powściągliwości w przekazywaniu emocji jest i będzie wyjątkową wartością Jego Osobowości i Jego Sztuki.

 

(fragmenty tekstówprof. Jolanty Rudzkiej Habisiak i prof. Lesława Miśkiewiczaz katalogu do wystawy Krzysztof Wawrzyniak, Galeria Kobro, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) 

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij