Formy i struktury | Wystawa Programu Towarzyszącego MTG - Kraków 2015

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rynek Główny 25, 33-332 Kraków


28.08.2015 – 13.09.2015

wernisaż: 28.08.2015, 18:00

Formy i struktury | Wystawa Programu Towarzyszącego MTG - Kraków 2015

           Od 1966 roku odbywa się w Krakowie przegląd niezwykle ważny dla całego miedzynarodowego środowiska grafików – Biennale a obecnie Międzynarodowe Triennale Grafiki. Ta nobilitująca impreza stworzyła dobry zwyczaj prezentowania grafiki w całej przestrzeni wystawienniczej miasta, a także w innych ośrodkach miejskich w Polsce. Wystawa zatytułowana Formy i struktury wpisuje się w tę praktykę. Prezentuje ona grafiki młodych twórców, wywodzących się z różnych środowisk akademickich, posługujących się zarówno tradycyjnymi (wklęsłodruk, sitodruk) jak i nowoczesnymi (druk cyfrowy) technikami. które łączy tytułowa dominacja formy i struktury w opisie obrazowanej abstrakcyjnie rzeczywistości,

            W cyfrowych grafikach Macieja Zdanowicza dostrzec można pewną strukturalną rytmiczność linii pojawiających się w układzie poziomym, która wygenerowana została poprzez badanie wzajemnych zależności dźwięku i obrazu. Twórczość ta wpisuje się we współczesną odsłonę wzajemnych korelacji muzyki i obrazu. Artysta poświęca się tej problematyce zarówno jako czynny twórca, jak i teoretyk i historyk sztuki. Możliwości, jakie daje współczesna technika pozwalają nadać zupełnie nowy charakter tym dociekaniom. Mamy tu zatem do czynienia z działaniami siegającymi u swych podstaw do ustaleń naukowych, które jednak mają swoją, jakże uwodzącą, wizualną reprezentację.

            Obszar penetracji artystycznych tworzącej w Krakowie graficzki Roksany Gołębiowskiej (autorki koncepcji wystawy), to najogólniej rzec można, otaczający świat. Artystka stara się dostrzec w nim istniejący praporządek, a jednocześnie całe bogactwo form niezamierzonych, wykreowanych nie tylko przez samą naturę, ale i światło oraz ... urządzenia cyfrowe. Nie interesuje jej jednak proste odzwzorowanie, jakakolwiek zgodność biologiczna z realnym odpowiednikiem. To, co niezauważalne, zakryte dla potoczności naszej percepcji, wydobyte przez artystkę, powiększone, ujawnione przy pomocy cyfrowego zapisu, uderza nieoczekiwanym pięknem, a jednocześnie swą strukturalną harmonią.

            W grafikach Tomasza Jędrzejki po raz kolejny w podziw wprawia konsekwencja, z jaką twórca posługując się najprostszym zestawem środków i przy ich pomocy jest w stanie stworzyć coraz to nowe efekty wizualne. Pejzaże metafizyczne, jak sugeruje tytuł cyklu, zdają się być jednak nie tylko efektowną grą optyczną, wyrastającą z tradycji wizualizmu opartego na geometrii. Autor przez umiejętne sugerowanie a to świetlistości, a to  zaburzeń geometrycznej struktury nieodparcie czyni aluzje do rejonów pozaracjonalnych. Nie jest to proste przeniesienie, raczej rodzaj zachęty do skupionego oglądania, wyzwalającego medytację. Jak niegdyś obrazy Malewicza.

            Zupełnie inny rodzaj struktur prezentują grafiki Olgi Pałki-Ślaskiej.  Ogromne barwne formy zdają się sugerować wyrwane z kontekstu fragmenty amorficznych tworów, jarzących się wewnętrzym światłem, o bogatej trójwymiarowej strukturze. Zawieszone w pustce, przestrzenne, poprzez zderzenie linearnych śladów z szeroką płaszczyzną, tętnią swym wewnętrznym życiem, budzą respekt, zachwycają, ale i niepokoją.

            W pracach Sybilli Skałuby-Pamuły, podobnie jak Olga Pałka związanej z katowickim środowiskiem artystycznym, struktura i forma przybiera już jednoznacznie organiczny charakter. Fragmenty ni to tkanek, ni komórek, powiększone, wyobcowane ze swojego środowiska, oprócz dość oczywistego przekazu, zwłaszcza w kontekście tytułu cyklu prac – Ciało posthumanizmu, zyskują nieoczekiwanie status frapujących, tworzących się struktur, wyzwalających pozytywne, estetyczne emocje.

            Wystawa Formy i stuktury jest nie tylko prezentacją interesujących i bardzo różnorodnych w swym podejściu do świata i w pojmowaniu grafiki artystów młodego pokolenia. Każdy z prezentowanych na niej twórców ma już spory dorobek wystawienniczy i duże doświadczenie warsztatowe. Jest to niewątpliwie płaszczyzna wspólna tej ekspozycji. To, co różni eksponowane prace, to uzmysłowienie jak różne mogą być interpretacje tytułowych pojęć – od tradycji racjonalnej geometrii, po wyabstrahowane fragmenty  żywych organizmów.

 

Aleksandra Giełdoń-Paszek, historyk sztuki


Artyści

Tomasz Jędrzejko, Roksana Gołębiowska, Olga Pałka-Ślaska, Sybilla Skałuba, Maciej Zdanowicz

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij