Oikos-... Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42- 200 Częstochowa


08.06.2018 – 15.07.2018

wernisaż: 07.06.2018, 18:00

Oikos-... Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych

Wystawa jest podsumowaniem projektu badawczego prowadzonego w ramach badań statutowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

(EKO – w złożeniach: gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. – gr. oikos ‘dom, mieszkanie; gospodarstwo’. Wg Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego; 

Proponowana tematyka badawcza związana jest z obszarem poszukiwań znaczenia i roli aktualnej sztuki wobec środowiska życia człowieka i artysty. Jest ona konsekwencją i kontynuacją prowadzonych przeze mnie wieloletnich badań w obszarze grafiki nietoksycznej; rozszerzeniem pola doświadczeń poza warsztat graficzny druku wklęsłego.

Wielorakie związki ekologii i sztuk pięknych nie są w większości jednoznacznie zdefiniowane, chociażby z powodu wieloznaczności terminu „ekologia”. Publikacja i wystawa stanowią próbę wyartykułowania i reinterpretacji związków i zależności pomiędzy sztukami pięknymi i ekologią we współczesnych, posługujących się obrazem, mediach. Niniejszy projekt jest próbą aktualizacji i zdefiniowania ich wzajemnych wpływów w sztuce XXI w., z perspektywy indywidualnych działań artystycznych. Zaproszenie do uczestnictwa w tej dyskusji jest również zaproszeniem do stawiania pytań... Nie tylko natury specjalistycznej, technologicznej, także pytań o miejsce i znaczenie człowieka, artysty w środowisku odczuwanym, ale i kształtowanym.

Do współpracy i udziału w wystawie miałam przyjemność zaprosić znakomitych artystów- nauczycieli akademickich, reprezentujących różne dyscypliny i różne postawy twórcze. Swoimi doświadczeniami i przemyśleniami zechcieli podzielić się z nami pedagodzy z akademii sztuk pięknych oraz wydziałów artystycznych uniwersytetów z Polski i zagranicy (Katowice, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Częstochowa, Radom, Kielce, Cieszyn, Ostrava, Banská Bystrica, Czeskie Budziejowice). Wymierny efekt współpracy - międzynarodowe artystyczne spotkanie okazało się ważnym miejscem wymiany myśli, przestrzenią sformułowania osobistego, humanistycznego przesłania.

Podsumowaniem efektów naukowych i artystycznych projektu jest publikacja-katalog (w wersji językowej polsko-angielskiej, recenzowana, zawierająca teksty krytyczne i autorskie) - Oikos-... Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych, red. K. Winczek, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2017, ISBN 978-83-7455-539-5. [dokumentacja fotograficzna wernisażu: J.Zaborski, J.Bujnowski, G. Banaszkiewicz, K. Winczek]

 


Artyści

Grzegorz Banaszkiewicz

Igor Benca
Judyta Bernaś
Jan Bujnowski

Tomasz Chudzik

Barbara Czapor-Zaręba Grzegorz Hańderek
Alina Jackiewicz-Kaczmarek Dariusz Kaca
Henryk Królikowski
Krzysztof Kula
Andrzej Markiewicz
Dorota Nowak-Rodzińska Henryk Ożóg
Mariusz Pałka
Alicja Panasiewicz
Adam Panasiewicz
Nicoletta Scilimati
Marek Sibinský
Magdalena Snarska
Jan Szmatloch
Teresa Anna Ślusarek
Krzysztof Tomalski
Věra Vejsová
Małgorzata ET BER Warlikowska Waldemar Węgrzyn
Katarzyna Winczek
Jacek Zaborski

 

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij