Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej

Galeria Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej, Bydgoszcz


23.09.2018 – 09.12.2018

wernisaż: 22.09.2018, 13:00

Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej
Ekspozycja stanowi czwartą edycję cyklu wystaw graficznych, rozpoczętego pokazem Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku (2009), kontynuowanego wystawą Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku (2012), a następnie ekspozycją Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku (2015). Cykl wystaw został włączony do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
 
Zadaniem ekspozycji jest zobrazowanie intensywnych przemian zachodzących we współczesnej grafice od około połowy XX wieku aż do 2018 roku. Punktem wyjścia dla wystawy są dwie techniki druku – offset i serigrafia, których droga do uzyskania statusu grafiki artystycznej była dość niekonwencjonalna. Stosunkowo krótka historia grafiki komputerowej oraz działań w obszarze technologii cyfrowej ma na celu przybliżenie dynamiki procesu zmian zachodzących we współczesnej sztuce, zdominowanej przez środowisko cyfrowe. W ramach ekspozycji podjęto także niezwykle aktualne zagadnienie realizacji graficznych sytuujących się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki. Wątek ten przybliżają dzieła twórców wchodzących w dialog z przestrzenią – obiekty i instalacje graficzne, często konstruowane w oparciu o technologie cyfrowe. Prezentacja tych zjawisk ma na celu przybliżenie działań eksperymentalnych, wykorzystujących przenikanie się różnych mediów i technik plastycznych. Na ekspozycji przedstawiono prace realizowane na nietypowych podłożach, często niekonwencjonalnych, stanowiących  autorskie rozwiązania. Pomiędzy wielością samodzielnych technik pojawiają się grafiki wykonywane w technikach mieszanych i autorskich, wskazujące bogactwo inwencji twórczej. 
Prezentacja tak różnorodnych obiektów unaocznia dynamicznie zmieniający się i wciąż podlegający nieustannym przeobrażeniom świat współczesnej grafiki. Obrazuje  różnorodność postaw artystów w rozumieniu dzieła graficznego i podejścia do grafiki. Wskazuje, że proces  odkrywania i kształtowania nowych obszarów graficznych jest ciągle procesem otwartym. 
 
Zespoły grafik, obejmujące wybrane zagadnienia problemowe, ukazują najważniejsze zjawiska w około siedemdziesięcioletniej historii współczesnych technik graficznych, wyodrębnione  tematami:
  • Zamiast litografii – technika offsetu
  • Serigrafia – między drukiem płaskim a szablonem  
  • Różne oblicza grafiki cyfrowej i nowa matryca 
  • Na styku tradycji i nowoczesności – techniki mieszane i łączone
  • Grafika artystyczna a działania intermedialne (nowe media)
  • Obiekty i instalacje graficzne oraz interakcja w grafice artystycznej
 
Na tytułową wielość, zarówno w zakresie formalno-stylistycznym, tematycznym, jak i warsztatowym składają się dzieła wypożyczone z prestiżowych kolekcji muzeów i bibliotek, prace użyczone przez współcześnie tworzących artystów grafików oraz plansze ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Ekspozycja przybliża twórczość około 100 wybitnych artystów, reprezentujących najważniejsze środowiska graficzne, twórców różnych pokoleń, m.in. Jonasza Sterna, Henryka Stażewskiego, Jana Berdyszaka, Lucjana Mianowskiego, Andrzeja Lachowicza, Izabelli Gustowskiej, Jerzego Trelińskiego, Jana Tarasina, Jana Pamuły, Jacka W. Papli, Adama Romaniuka, Bogdana Przybylińskiego, Mirosława Pawłowskiego, Grzegorza Banaszkiewicza, Grzegorza Nowickiego, Waldemara Marszałka, Sławomira Ćwieka, Piotra Smolnickiego, Andrzeja Bednarczyka, Małgorzaty Warlikowskiej, Cezarego Paszkowskiego, Andrzeja Węcławskiego, Elżbiety Gawlikowskiej-Łabęckiej, Waldemara Węgrzyna, Doroty Optułowicz, Krzysztofa Kuli, Ewy Gordon, Agaty Stępień, Marcina Surzyckiego, Joanny Janowskiej-Augustyn, Stefana Kaczmarka, Błażeja Ostoi-Lniskiego, Macieja Kuraka, Marty Kubiak, Mateusza Dąbrowskiego, Judyty Bernaś, Kamila Zaleskiego, Marty Pogorzelec, Rafała Kochańskiego, Katarzyny Dziuby, Ksawerego Kaliskiego, Doroty Nowak, Pawła Kwiatkowskiego, Ksawerego Kaliskiego, Dariusza Gajewskiego i Krzysztofa Balcerowiaka. 
 
Podczas trwania ekspozycji zostanie zorganizowana sesja naukowa (18-19 października 2018) poświęcona tytułowym zagadnieniom, której celem będzie wzbogacenie problematyki zobrazowanej na wystawie. Do udziału w sesji zaproszeni zostali artyści, historycy i krytycy sztuki.
 
Od trzeciej edycji wystawy w 2015 roku koncepcja graficznego cyklu uległa rozszerzeniu. Patron naszej instytucji – Leon Wyczółkowski, prekursor grafiki artystycznej w Polsce, został  patronem nagrody fundowanej przez bydgoskie Muzeum, przyznawanej artyście – uczestnikowi konkursowej Wystawy Głównej Międzynarodowe Triennale Grafiki. Zgodnie z naszą koncepcją nagrodą dla laureata jest wystawa monograficzna z katalogiem, przygotowana w Muzeum. 

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij