Na początku byli… Kunz, Skulicz, Srzednicki, Wejman | Wystawa grafiki założycieli Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych - Galeria Centrum

Rynek Główny 29, 2 piętro, 31-010 Kraków


02.12.2015 – 13.12.2015

wernisaż: 01.12.2015, 18:00

Na początku byli… Kunz, Skulicz, Srzednicki, Wejman | Wystawa grafiki założycieli Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie

Wystawa Na początku byli… Kunz, Skulicz, Srzednicki, Wejman inauguruje złoty jubileusz Międzynarodowego Triennale Grafiki. W 2016 roku minie 50 lat od otwarcia pierwszego Międzynarodowego Biennale Grafiki. Imprezę o światowej renomie zapoczątkowali czterej wybitni graficy, którzy swoje życie, twórczość oraz działalność społeczną związali z Krakowem: Włodzimierz Kunz, Witold Skulicz, Konrad Srzednicki, Mieczysław Wejman. Zaangażowanie artystów oraz ich wnikliwe spojrzenie na procesy zachodzące w współczesnej grafice sprawiło, że Biennale, a obecnie Triennale, jest jednym z najbardziej prestiżowych i znaczących międzynarodowych przeglądów sztuki graficznej.

Artyści reprezentują wyraziste postawy twórcze, poszukującą awangardę oraz wyrafinowany warsztat graficzny. Na wystawie oglądać można słynne cykle prac, które weszły do kanonu grafiki polskiej, znakomite akwaforty, litografie i serigrafie, słynne cykle graficzne: Rowerzysta Mieczysława Wejmana, tryptyki graficzne Włodzimierza Kunza, poetyckie sceny Konrada Srzednickiego oraz dynamiczne abstrakcje o fotograficznym rodowodzie Witolda Skulicza. To prawie cztery dekady krakowskiej grafiki XX wieku. Bogactwo wyobraźni, podjęta tematyka, głębia intelektualnego przekazu i wrażliwość na świat do dzisiaj zachwyca i stanowi o wielkiej wartości ich artystycznej spuścizny.

Prace eksponowane na wystawie pochodzą z kolekcji graficznej Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Krakowskiego, kolekcji Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz archiwum rodzinnego.

 

Monika Wanyura-Kurosad
Kurator wystawy 


Artyści

 
Włodzimierz Kunz [25.07.1926 – 6.06.2002]
Artysta specjalizujący się w technice litografii barwnej oraz kolażu i drzeworycie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w 1954 roku. Rozpoczął pracę na Wydziale Grafiki w 1953 roku, w roku 1972 objął stanowisko dziekana. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1986 roku. Znakomity pedagog, wychował kilka pokoleń polskich grafików. W latach 1981-1987 oraz 1993-1996 piastował godność rektora ASP w Krakowie.
Był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiej Akademii Umiejętności.
Uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami. Brał udział w międzynarodowych imprezach graficznych, zorganizował wiele wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w wszystkich ważniejszych muzeach w kraju oraz kolekcjach zagranicznych, m.in. w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio.
Założyciel Ogólnopolskiego a następnie Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.
 
Witold Skulicz [12.02.1926 – 28.12.2009]
Artysta malarz, projektant i grafik, specjalizujący się w litografii i serigrafii. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom na Wydziale Grafiki uzyskał w 1954 roku. Od 1968 roku pracował na macierzystej uczelni. Dziekan Wydziału Grafiki od 1980 roku, kierownik Katedry Grafiki Projektowej. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Członek Zarządu Głównego ZPAP, Przewodniczący Sekcji Grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Kurator wystaw grafiki polskiej, juror międzynarodowych imprez graficznych, m.in. w Bradford, Jyväskylä, Frechen, Fredrikstad. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Norwegii, Szwecji, Niemczech oraz w polskich muzeach.
Laureat nagród w dziedzinie grafiki i architektury. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Medal Gloria Artis, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
Zainicjował powstanie Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie. Kurator generalny Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
 
Konrad Srzednicki [1.11.1894 – 8.04.1993]
Artysta grafik specjalizujący się w akwaforcie, akwatincie i litografii, malarz. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w roku 1936 otrzymał świadectwo dyplomowe. W latach 1935–1939 pracował w Katedrze Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1939 kierował Szkołą Specjalną Grafiki w Krakowie. Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, od 1952 roku rektor.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczący Sekcji Grafików ZPAP w Krakowie. Laureat nagród w dziedzinie grafiki, wystawiał prace na przeglądach sztuki polskiej m.in. w Szwajcarii, Indiach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Izraelu, Japonii, USA, na Kubie. 
Autor wielu wystaw indywidualnych.
Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal ASP w Warszawie.
Miłośnik żeglarstwa, uzyskał stopień kapitana morskiego.
Komisarz generalny komitetu organizacyjnego I Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, komisarz, juror, członek komitetu organizacyjnego II, III i IV MBG.

 

Mieczysław Wejman [19.05.1912 – 27.11.1997]
Artysta grafik, specjalizujący się w akwaforcie, ilustrator. Studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz ASP w Warszawie, gdzie w roku 1946 uzyskał dyplom. Dyrektor, a następnie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie. Po połączeniu z ASP w Krakowie, objął stanowisko prodziekana Wydziału Malarstwa. W latach 1952–1954 oraz 1967–1972 piastował godność rektora ASP w Krakowie. Od 1968 roku profesor zwyczajny.
Wykształcił kilka pokoleń grafików, zwracając uwagę na malarskość i kolor w grafice. Członek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, Związku Polskich Artystów Plastyków, prezes Zarządu Głównego ZPAP, prezes Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Prezentował prace na wystawach krajowych i zagranicznych. Opublikował wiele tekstów z zakresu historii i teorii sztuki. Laureat nagród i wysokich odznaczeń państwowych.
Współorganizator Międzynarodowego Biennale Grafiki, zasiadał w jego komitecie organizacyjnym, radzie programowo-artystycznej oraz w jury.

 

logos
Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij