SMTG

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi 
Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych (pobierz deklarację)
2. zwyczajnych - artystów (pobierz deklarację)


Karta praw członka zwyczajnego (pobierz kartę praw)

1.  Prawa i obowiązki członka SMTG wynikające z Karty Praw mają służyć określaniu wzajemnych zobowiązań, pogłębiać i budować więzi oraz współpracę.

2.  Niniejsza Karta Praw obowiązuje od października 2011 roku. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i uzupełnień z obowiązkiem poinformowania o tym członków.

3.  Członek zwyczajny SMTG ma prawo:

 • Korzystać z uprawnień wynikających ze Statutu i regulaminów SMTG
 • Otrzymywać na adres e-mail lub korespondencyjny zaproszenia na wernisaże, spotkania, sympozja organizowane przez SMTG
 • Wolnego wstępu za okazaniem karty członkowskiej SMTG na wystawy organizowane przez muzea, galerie i instytucje, które udzieliły na to zgody (MCK i TPSP Pałac Sztuki)
 • Być informowanym i uczestniczyć w otwartych imprezach organizowanych przez SMTG, takich jak wernisaże wystaw, spotkania, sympozja
 • Otrzymywać informacje SMTG w formie elektronicznej 
 • Informować SMTG o wystawach i wydarzeniach w dziedzinie grafiki
 • Korzystać z biblioteki, mediateki oraz archiwum SMTG do celów badawczych
 • Zakupić po egzemplarzu katalogu: wystawy głównej kolejnego MTG – Kraków oraz Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej ze zniżką 50%  
 • Zakupić wydawnictwa SMTG ze zniżką 30%
 • Rekomendować osoby zainteresowane członkostwem w SMTG
 • Umieścić link do stron SMTG na własnej stronie WWW
 • Przekazywać darowizny na rzecz SMTG

4.  Członek zwyczajny SMTG jest zobowiązany:

 • Uczestniczyć w zebraniach okresowych zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu
 • Upowszechniać informacje o działaniach SMTG w kraju i za granicą
 • Opłacać terminowo roczną składkę członkowską
 • Zgłaszać SMTG zmiany teleadresowe

5.  Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie warunków niniejszej Karty.

 

Karta praw członka zwyczajnego - artysty (pobierz kartę praw)

1.  Prawa i obowiązki członka SMTG wynikające z Karty Praw mają służyć określaniu wzajemnych zobowiązań, pogłębiać i budować więzi oraz współpracę.

2.  Niniejsza Karta Praw obowiązuje od października 2011 roku. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i uzupełnień z obowiązkiem poinformowania o tym członków.

3.  Członek artysta ma prawo:

 • Korzystać z uprawnień wynikających ze Statutu i regulaminów SMTG
 • Otrzymywać na adres e-mail lub korespondencyjny zaproszenia na wernisaże, spotkania, sympozja organizowane przez SMTG
 • Wolnego wstępu za okazaniem karty członkowskiej SMTG na wystawy organizowane przez muzea, galerie i instytucje, które udzieliły na to zgody (MCK i TPSP Pałac Sztuki)
 • Być informowanym i uczestniczyć w otwartych imprezach organizowanych przez SMTG, takich jak wernisaże wystaw, spotkania, sympozja
 • Otrzymywać informacje o SMTG w formie elektronicznej
 • Informować SMTG o wystawach i wydarzeniach w dziedzinie grafiki
 • Korzystać z biblioteki, mediateki oraz archiwum SMTG do celów badawczych
 • Zakupić po egzemplarzu katalogu: wystawy głównej MTG – Kraków oraz Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej ze zniżką 50%
 • Zakupić wydawnictwa SMTG ze zniżką 30%
 • Członek Artysta ma prawo do korzystania na preferencyjnych warunkach finansowych z przestrzeni Galerii Eksperyment i Galerii Centrum
 • Umieścić link do stron SMTG na własnej stronie WWW
 • Nadsyłać zaproszenia na własne wystawy do rozpowszechnienia
 • Rekomendować osoby zainteresowane członkostwem w SMTG
 • Przekazywać darowizny na rzecz SMTG 

4.  Członek artysta jest zobowiązany:

 • Uczestniczyć w zebraniach okresowych zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu
 • Upowszechniać informacje o działaniach SMTG w kraju i za granicą
 • Opłacać terminowo roczną składkę członkowską 
 • Zgłaszać SMTG zmiany teleadresowe

5.  Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie warunków niniejszej Karty.

 

Aby zostać członkiem SMTG należy złożyć wypełnioną deklarację członkowską w siedzibie Stowarzyszenia osobiście lub listownie, oraz opłacić składkę członkowską.
Składka członkowska SMTG wynosi 60 zł / rok. 

 

Wpłaty składki można dokonać poprzez nasz sklep online >>

 

a także w biurze SMTG, Rynek Główny 29, Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 lub przelewem na konto: Bank Zachodni WBK SA 51 1090 2053 0000 0001 1596 7549

 

 


 

 

 

Informacja o zmianach w Karcie Praw Członków SMTG (30.07.2014)

Dodane prawo: Członek Artysta ma prawo do korzystania na preferencyjnych warunkach finansowych z przestrzeni Galerii Eksperyment i Galerii Centrum

 

Zmiana w obowiązkach Członka: Opłacać terminowo roczną składkę członkowską

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij